מעמד הכנס"ת לע"נ הטפסר הנגיד ר' בן ציון דוננער ע"ה

בשילוב דינער השנתי לטובת איחוד מוסדות באבוב - 45

Hachnusas Seifer Torah and Dinner in Bobov -45

צילום: יוסי גאלדבערגער ואברומי בלום

סיון תשע"ט