השיעור השבועי פרשת בא תשפ"ג מרן הראש"ל הרב יצחק יוסף שליט"א